ยินดีนำเสนอ (Yin Dee Num Sanur) [English, Finnish]

Boat Dr. Fuu

[English] Even though meeting you has made me unable to control my heart, at just one look, I knew you were the one. Do you know that just making eye contact has made one person insane and made them think too far? Just a little smile from you makes my ideas run wild, what other person has it so the more I look at them, the more they’re the one? I’ve fallen in love with you already, today I can’t get away from thinking about you.

(*) Ever since we met, it’s like my whole world has changed, from never loving anyone, I now love easily I want to try bothering you, to invite you to spend your life with me, before this person dies from delirium.

(**) If you don’t love me, I probably won’t be able to take it today. Every night, I nearly go mad, restlessly, I can only daydream Please, just once, let me enter your heart. I’m proud to present a heart that’s ready to cater to you alone.

I sleep, but not really, whatever I eat, I nearly can’t, listening know might seem like I’m overreacting. Facebook, social on-line, I post crazily only because of you Just a little smile from you makes my ideas run wild, what other person has it so the more I look at them, the more they’re the one? I’ve fallen in love with you already, today I can’t get away from thinking about you

Repeat (*) & (**)

I want to openly beg you, agree to my vow, I’ve never loved anyone else like this. Let heaven strike me down if there’s so much as a minute that I stop thinking of you

Repeat (**)

I’m proud to present for you alone.

[Finnish] Vaikkakin tapaamme, Sinä olet tehnyt minut kykenemättömäksi hallitsemaan sydäntäni, yhdellä silmäyksellä, tiesin, että sinä olet se. Tiesitkö, että vain silmäkontaktin tekeminen on tehnyt yhden ihmisen hulluksi ja saanut heidät ajattelemaan liian pitkälle? Vain pieni hymy sinulta saa ideat ajamaan villinä, mitä toisella henkilöllä on, joten mitä enemmän katson heihin, sitä enemmän he ovat niitä? Olen rakastunut sinuun jo, en voi päästä eroon ajatuksia sinusta.

(*) Tapaamisemme jälkeen on kuin koko maailma olisi muuttunut, rakastamatta koskaan ketään, rakastan nyt helposti Haluan häiritä sinua ja kutsua sinut viettämään elämäni kanssani, ennen kuin tämä henkilö kuolee deliiriumista.

(**) Jos et rakasta minua, en todennäköisesti pysty ottamaan sitä tänään. Joka ilta olen melkein hullu, levoton, voin vain haaveilla. Ole hyvä ja vain kerran anna minun mennä sydämeesi. Olen ylpeä voidessani esitellä sydämen, joka on valmis palvelemaan sinua yksin.

Nukun, mutta en oikeastaan, ihansama mitä syön, en melkein pysty, kuunteleminen voi tuntua siltä, että olen ylireagoinut.. Facebook, sosiaalinen media, postaan mielettömästi vain sinun takia. Vain pieni hymy sinulta saa ideani juoksemaan villinä, mitä toisella henkilöllä on, joten mitä enemmän katson heihin, sitä enemmän he ovat niitä? Olen rakastunut sinuun jo, en voi päästä eroon ajattelustasi sinusta

Toista (*) ja (**)

Haluan avoimesti pyytää sinua, hyväksyn lupaukseni, en ole koskaan rakastanut ketään muuta näin. Anna taivaan lyödä minua, jos minuutteja on niin paljon, että en enää ajattele sinua.

Toista (**)

Olen ylpeä voidessani esitellä sinulle yksin.

Laita Boat Dr. Fuu soimaan ja ratko päättelykykyä kehittäviä tehtäviä. Ratkaise tehtävä ja näe miten pärjäsit muihin verrattuna. Toimii suoraan nettiselaimessasi!

Löydätkö sen yhden ja ainoan oikean ratkaisun?


Laulun sanoitukset on lisännyt käyttäjä anonymous.
Huomasitko sanoissa virheen? Lähetä korjaus. Jos kyseessä on lakiasia, tee lakiin perustuva poistopyyntö.