Creek Mary's Blood

Nightwish

Soon I will be here no more You'll hear my tale Through my blood Through my people And the eagle's cry The bear within will never lay to rest

Wandering on Horizon Road Following the Trail of Tears

White man came Saw the blessed land We cared, you took You fought, we lost Not the war but an unfair fight Sceneries painted beautiful in blood

Wandering on Horizon Road Following the Trail of Tears Once we were here Where we have lived since the world began Since time itself gave us this land

Our souls will join again the wild Our home in peace and war and death

Wandering on Horizon Road Following the Trail of Tears Once we were here Where we have lived since the world began Since time itself gave us this land

Wandering on Horizon Road Following the Trail of Tears Once we were here Where we have lived since the world began Since time itself gave us this land

Hanhepi iyuho mi ihanbla ohinni yelo O sunkmanitutankapi hena, sunkawakanpi watogha hena, oblaye t'ankapi oihankesni hena T'at'epi kin asni kiyasni he akatanhanpi iwankal Oblaye t'anka kin osicesni mitakuyepi òn Makoce kin wakan WakanTanka kin òn Miwicala ohinni - Hanhepi iyuha kici - Anpetu iyuha kici yelo Mi yececa hehaka kin yelo, na ni yececa sunkmanitutankapi kin ka mikaga wowasaka isom Uncipi tuweni nitaku keyas ta k'u Unwakupi e'cela e wiconi wanji unmakainapi ta yelo Anpetu waste e wan olowan le talowan winyan ta yelo Unwanagi pi lel e nita it'okab o'ta ye Untapi it'okab o'ta Na e kte ena òn hanska ohakap ni itansni a'u nita ni ihanke yelo

Laita Nightwish soimaan ja ratko päättelykykyä kehittäviä tehtäviä. Ratkaise tehtävä ja näe miten pärjäsit muihin verrattuna. Toimii suoraan nettiselaimessasi!

Löydätkö sen yhden ja ainoan oikean ratkaisun?


Laulun sanoitukset on lisännyt käyttäjä anonymous.
Huomasitko sanoissa virheen? Lähetä korjaus. Jos kyseessä on lakiasia, tee lakiin perustuva poistopyyntö.