Lyrics.fi on verkkosivusto jossa käyttäjät voivat jakaa kappaleiden sanoituksia. Lyrics.fi-sivusto ei hyväksy tekijänoikeuksia loukkaavan tai muutoin laittoman materiaalin lataamista sivustolle. Olet vastuussa käyttäjäsisällöstä, jonka lataat sivustolle. Älä lataa sivustolle käyttäjäsisältöä, jos sinulla ei ole lupaa tai oikeutta sen julkaisuun, tai sen julkaisu on tekijänoikeuslain vastaista.

Palvelu perustuu käyttäjien palveluun lataamiin sanoituksiin. Emme aktiivisesti moderoi käyttäjäsisältöä, joten vastuu käyttäjäsisällöstä on sinulla. Voimme kuitenkin valvoa, tarkastaa, muokata tai poistaa käyttäjäsisältöä milloin tahansa mistä tahansa syystä ilman ennakkovaroitusta.