Kaikki sanoitukset esittäjän mukaan järjestettynä

Kappale ja esittäjä osuma-%
059 - Hän on mun Jumalani
Adventtilauluja
100.00 %
060 - Henkesi täyteys, elämä uus
Adventtilauluja
100.00 %
061 - Herra, katso puolehemme
Adventtilauluja
100.00 %
062 - Sun Henkesi sateen alle
Adventtilauluja
100.00 %
063 - Sinä kaipaatko täyteyttä Hengen sen
Adventtilauluja
100.00 %
064 - Herra, Henkes vuodatusta
Adventtilauluja
100.00 %
065 - Ihmissydän kaipaa rauhaa
Adventtilauluja
100.00 %
066 - Hengelläs täytä mua
Adventtilauluja
100.00 %
067 - Pyhä Henki, armoa
Adventtilauluja
100.00 %
068 - Henki hyvä, lämmitä
Adventtilauluja
100.00 %
069 - Henki armon, rakkauden
Adventtilauluja
100.00 %
070 - Oi mikä liekki elävä
Adventtilauluja
100.00 %
071 - Tullos jo, Henki armoinen
Adventtilauluja
100.00 %
072 - Sydämein kun pelkääpi
Adventtilauluja
100.00 %
073 - Jeesus, sä nostit ja pelastit mun
Adventtilauluja
100.00 %
074 - Henki Pyhä totuuden
Adventtilauluja
100.00 %
075 - Henki Pyhä, valaisten
Adventtilauluja
100.00 %
076 - Meit' uudista, oi, sun Hengelläsi
Adventtilauluja
100.00 %
077 - Oi vuodata Henkesi
Adventtilauluja
100.00 %
078 - Puoleheni taivu
Adventtilauluja
100.00 %
079 - Oi kiitos, Jumala, kun armos
Adventtilauluja
100.00 %
080 - On, Herra, kaikki käskysi
Adventtilauluja
100.00 %
081 - Me Jeesukselle kiitoksen
Adventtilauluja
100.00 %
082 - Oi, Herra, suo'os sanasi
Adventtilauluja
100.00 %
083 - Raamattu kallis tähden lailla
Adventtilauluja
100.00 %
084 - Syvät, hartaat Herran sanat
Adventtilauluja
100.00 %
085 - Min lupaapi Herra, hän täyttävi
Adventtilauluja
100.00 %
086 - Lakisi, Herra, täydellinen on
Adventtilauluja
100.00 %
087 - Herra, kun sä sanassasi
Adventtilauluja
100.00 %
088 - Jättäös Jeesukselle Itsesi
Adventtilauluja
100.00 %
089 - Hyvä Paimen meitä kutsuu
Adventtilauluja
100.00 %
090 - Jeesus sydämelläs oottaa
Adventtilauluja
100.00 %
091 - Jeesus syömelle kolkuttaa
Adventtilauluja
100.00 %
092 - Sun tähtes vuodatin
Adventtilauluja
100.00 %
093 - Nyt herää, ääni kaikuu
Adventtilauluja
100.00 %
094 - Riennä, syntinen, eksynyt
Adventtilauluja
100.00 %
095 - Kiiruhda armaan Jeesuksen luo
Adventtilauluja
100.00 %
096 - Miss' on tän' iltana poikani
Adventtilauluja
100.00 %
097 - Myöhäisessä sydänyössä viipyy
Adventtilauluja
100.00 %
098 - Kun sä synnin taakan alla
Adventtilauluja
100.00 %
099 - Valmistaudu, sieluni
Adventtilauluja
100.00 %
100 - Jeesuksen armahan kädet ja helma
Adventtilauluja
100.00 %
101 - Onko sulla uskallusta
Adventtilauluja
100.00 %
102 - On portti ahdas, kaita tie
Adventtilauluja
100.00 %
103 - Rauhaa kaipaelet
Adventtilauluja
100.00 %
104 - Kuinka on sun sielus laita
Adventtilauluja
100.00 %
105 - Joutukaa sielut
Adventtilauluja
100.00 %
106 - Kristitty miltei
Adventtilauluja
100.00 %
107 - Turvaa kuin lintunen vuoreen
Adventtilauluja
100.00 %
108 - Kutsu nyt soi
Adventtilauluja
100.00 %
109 - Kas, ovi on auki
Adventtilauluja
100.00 %
110 - Hiljaisin hetkin illoin
Adventtilauluja
100.00 %
111 - Hellästi Jeesus nyt kutsuvi
Adventtilauluja
100.00 %
112 - Rakkautta Jeesus sulle lahjoittaa
Adventtilauluja
100.00 %
113 - Isä kutsui mua
Adventtilauluja
100.00 %
114 - Riennä jo nyt vapaakaupunkihin
Adventtilauluja
100.00 %
115 - Miksi viivyt sä poluill' maailman
Adventtilauluja
100.00 %
116 - Kuule, kuinka Jeesus kutsuu
Adventtilauluja
100.00 %
117 - Kuule, Jeesus sua kutsuu
Adventtilauluja
100.00 %
118 - Kuule, Jeesus sua kutsuu
Adventtilauluja
100.00 %
119 - Vierahalla maalla, missä kuljetkin
Adventtilauluja
100.00 %
120 - Elonmeren melskehestä
Adventtilauluja
100.00 %
121 - Kukaan ei saa iäiseen lepohon
Adventtilauluja
100.00 %
122 - Pelastuksen tielle
Adventtilauluja
100.00 %
123 - Sinut nähdä saanko kerran
Adventtilauluja
100.00 %
124 - Käy luokse lähteen kirkkaan
Adventtilauluja
100.00 %
125 - Jeesus sinut lapseksensa
Adventtilauluja
100.00 %
126 - Jeesuksen luokse nyt riennä
Adventtilauluja
100.00 %
127 - Jeesus sua hellästi kutsuelee
Adventtilauluja
100.00 %
128 - Eikö sijaa Jeesukselle
Adventtilauluja
100.00 %
129 - Oi uupunut matkaaja, milloin
Adventtilauluja
100.00 %
130 - On sydän hellä, mi rakastaapi
Adventtilauluja
100.00 %
131 - Kas, lähde kirkas ja pohjaton
Adventtilauluja
100.00 %
132 - Miksi kohta nyt ei
Adventtilauluja
100.00 %
133 - Mä kuulin äänen Jeesuksen
Adventtilauluja
100.00 %
134 - Käy taiten, sä kristitty
Adventtilauluja
100.00 %
135 - Golgatalle saavuin synteineni
Adventtilauluja
100.00 %
136 - Oi Jeesus, kuule huutoain
Adventtilauluja
100.00 %
137 - Sun turvihis, Jeesus
Adventtilauluja
100.00 %
138 - Juur' tällaisna käyn eteesi
Adventtilauluja
100.00 %
139 - Käyn uskossa luo lähtehen
Adventtilauluja
100.00 %
140 - Mua luokses hellästi nyt, Jeesus
Adventtilauluja
100.00 %
141 - En voi, en tahdo elää itselleni
Adventtilauluja
100.00 %
142 - Jeesuksen silmäin eteen
Adventtilauluja
100.00 %
143 - Sä yksin, Jeesus, täytä elämäni
Adventtilauluja
100.00 %
144 - Ihmeinen rakkaus Herramme
Adventtilauluja
100.00 %
145 - Vanha risti, vaikk' vuossadat
Adventtilauluja
100.00 %
146 - Nyt helmen olen löytänyt
Adventtilauluja
100.00 %
147 - Oi Jeesus, sä maailman Vapahtaja
Adventtilauluja
100.00 %
148 - Niin langenneita lapsiaan
Adventtilauluja
100.00 %
149 - Jos ois kaikki mun
Adventtilauluja
100.00 %
150 - Onpa lähde hyvä
Adventtilauluja
100.00 %
151 - Jeesus vain yksin voi auttaa
Adventtilauluja
100.00 %
152 - Mun Jeesuksein vapaaksi osti
Adventtilauluja
100.00 %
153 - Mä portin tiedän avoimen
Adventtilauluja
100.00 %
154 - Näin Jeesus kuiskailee
Adventtilauluja
100.00 %
155 - Oi ääretön laupeus
Adventtilauluja
100.00 %
156 - Ilo, autuus loppumaton
Adventtilauluja
100.00 %
157 - Rinnassani nimi aina
Adventtilauluja
100.00 %
158 - Jeesus, joka ristin kannoit
Adventtilauluja
100.00 %